A WORD TO THE WISE

 

1-5) گل های پایه روغنی :

 این مطلب که گل های  پایه روغنی  جهت تکمیل کردن  چاه های نفتی ، بهتراز گل های پایه آبی می باشند ، همیشه مورد تائید مهندسین گل حفاری بو ده است . در حدود کمتر از 50 سال پیش ، توجه به ابداع  مایع خصوصی جهت تکمیل کردن چاه نفت مبذول گردید . این نوع مایعات  از ز مانی که حفاری  طبقات نفتی  آغاز می شد  تا زمانی که  چاه تکمیل می شد  مورد استعمال  قرار می گرفتند . چون روغن با هیدروکربورهای  داخل طبقات نفتی  تقریبا هم جنس   می باشد ، تاثیری بر خاک رس  و مواد محلول  موجود در طبقات  نخواهد داشت  و در نتیجه ورود آن  به عنوان صافاب  صدمه ای  برای طبقات  در بر نخواهد داشت . این دلایل باعث  استفاده از  نفت خام جهت حفاری طبقات نفتی گردید . البته  مصرف نفت خام سال ها  قبل از اختراع گل های روغنی  به نحوی  که امروزه  در دسترس می باشد ، متداول بوده است .

معا یب چهارگانه مصرف نفت خام :

1- چون روغن نفت خام دارای  هیچ گونه مقاومت  ژله ای شدن  نمی باشد نمی توان وزن مخصوص آن را زیاد کرد و در نتیجه  وزن مخصوص گل  محدود به وزن مخصوص  نفت خامی می باشد  که در دسترس  است .

2- غلظت گل نیز محدود به غلظت نفت خامی است که در اختیار باشد البته نفت خامهایی  با غلظت متفاوت  و کافی در طبیعت  موجود می باشند .

3-     مقدار صافاب نفت خام  به طور طبیعی خیلی زیاد است .

4- درجه اشتعال روغن نفت خام پایین بوده و به همین سبب ممکن است  موجب بروز آتش سوزی گردد.

چون نفت خام  مایع حفاری رضایت بخشی نبود ، تلاش  جهت بوجود آوردن گل حفاری روغنی  با خواص  مورد نظر به نتایج  قابل استفاده امروزی منتج گردید .

گل روغنی : گلی است که فاز پیوسته آن را نفت  تشکیل داده باشد. سه نوع آن در دسترس می باشد :

الف) گلی که مخلوطی از آسفالت اکسید اسیدهای  آلی ، قلیایی ،مواد تثبیت کننده و نفت دیزل  با نقطه اشتعال بالایی است . چنین گلی 3 تا 5  درصد آب ، به صورت  مخلوط در نفت  نیز در بر دارد.

ب) گلی که تا 50 درصدآب ، بصورت مخلوط در نفت  در بر داشته باشد . امروزه موادی جهت تثبیت مخلوط  نفت و آب موجود می باشند .

:   5-1 نمايي ازگل حفاري پایه روغنی

 

2-5)گل های مصنوعی  یا شبه روغنی :

موارد استفاده از این گل ها :

1-    حفاری و نمونه گیری طبقات نفتی ( در صورت حفاری با گل معمولی و آب ممکن است خلل و فرج سنگ ها  گرفته شده و نفت براحتی جریان نیابد )

2-                         جهت عملیات مشبک کاری

3-                       جهت کارهای تعمیراتی  چاه نفت

4-                       حفاری چاه های انحرافی  در مخزن

5-     حفاری طبقات  نمک و حفر مناطق شیلی (شیل در اثر جذب آب متورم شده و اطراف مته و لوله های حفاری را لجن  می کند که با استفاده از این  سیستم مشکل برطرف می گردد .)

6-                       جهت راندن لوله های  جداری

7-                       جهت آزاد کردن  لوله هایی که داخل  چاه سفت شده باشند .

8-                       جهت تکمیل کردن چاه

9-                       حفاری چاه های با قطر کم

تولید  و نگهداری  انواع گل روغنی  ذکر شده  کاملا از یکدیگر  متفاوت است .

گل پایه روغنی  شامل مقدار  بسیار جزئی  در حدود 3 تا 5 درصد  آب می باشد . جهت جلوگیری از اتلاف  چنین گل هایی با غلظت  بیشتر به خصوص در هوای سرد مصرف توری  با سوراخ های بزرگ تر روی الک لرزان  کاملا ضروری می باشد . در حالیکه اگر گلی که از چاه  خارج می شود دارای حرارت بیشتری باشد ، غلظت آن نیز کم بوده  و توری مشبک  با سوراخ های ریز تر نیز کافی می باشد .

بررسی های  زمین شناسی  روی طبقات  حفاری شده  با گل  پایه روغنی مشکل تر بوده  و نمودارهای الکتریکی معمولی  قابل استفاده نمی باشند . نمودارهای مخصوص برای چنین شرایطی  موجود می باشند .

 به طور کلی  این حقیقت  مورد قبول می باشد که نفوذ گل  پایه روغنی  به درون مخازن  نفتی  به مراتب کمتر از  نفوذ گل  پایه آبی  به چنین مخازنی زیان آور بوده است .

 

1-2-5) فواید به کارگیری  گل پایه روغنی :

1-  به علت وزن کمتر  گازوئیل  در مقایسه با آب ، می توان گل سبک  با چگالی  کمتر ساخت .

2-   در دمای  بالاتر از 350 درجه فارنهایت ، خواص رئولوژیکی  مطلوبی از خود بروز می دهد .

3-  در مقایسه با گازوئیل، این گل در برابر خوردگی ، درای مقاومت  بیشتر است .

4-           خاصیت  روان کنندگی آن به میزان بالایی است .

3-5) نکات منفی این نوع گل :

1- کار کردن با آن بسیار مشکل  می باشد  و کارگران  به علت کثیف  بودن آن به سختی  تمایل به کار دارند .

2- دستگاه های ویژه ای جهت تولید و نگهداری آن لازم می باشد .

3- کار زمین شناس را در مورد تشخیص  طبقات مشکل  می سازد . به علاوه  تشخیص به علت حل شدن گاز در گل مشکل می گردد .

4- خطرات ناشی از آتش سوزی در محیط کار را افزایش می دهد .

5- هزینه ساخت گل نسبتا بالا است .

همچنین در بعضی از انواع گل پایه روغنی می توان  تا مقدار 50 درصد آب نیز به آن افزود .

شرایط محیط کار در مجاورت چنین گلی ، ساده تر  است و رنگ قهوه ای روشن می باشد .

وسایل مخصوص مانند تانکرهای سر بسته مورد احتیاج نبوده  و زمین شناس  با این گل (محتوی 50 درصد آب ) راحت تر می تواند طبقات مختلف را شناسایی نماید

آزمایش هایی که روی گل  پایه روغنی  انجام می شود :

1-                       اندازه گیری وزن گل

وزن گل را با دستگاهی  به نام MUDbalance تعیین می کنند .

2-                       اندازه گیری گرانروی  با قیف مارش

3-                        اندازه گیری گرانروی  پلاستیکی

4-                        اندازه گیری  نقطه تسلیم

5-                        اندازه گیری  مقاومت ژله ای  گل

( روی گل های سبک وزن انجام شود و باید تمام گل  نفت باشد )

6-                       میزان صا فاب

7-                        اندازه گیری صافاب در شرایط پر فشار و دما بالا

( در شرایط حرارت ته چاه و فشار 500psi ) و باید عاری از آب باشد .

8-                       ثبات الکتریکی

9-                        اندازه گیری محتوای آهک

10-                        اندازه گیری مقدار نمک طعام و کلرید کلسیم

11-                       آنالیز ریتورت 

4-5) برخی آلوده کننده های گل پایه روغنی :

5-5) نمک

علائم:

1)                       افزایش در میزان  کلرید فاز آبی

2)                        مشاهده کریستال ها  روی الک  لرزان و در گل برگشتی

3)                       کاهش پایداری الکتریکی

 1-5-5) راه های مقابله با آن :

1)    افزودن آب جهت حل کردن نمک  و سپس افزودن امولسیفایر  و آهک

2)                        افزودن گل جدید (بدون نمک)

6-5) آب

علائم:

1)                       تغییر در وزن گل

2)                       تغییر در نسبت  نفت به آب

3)                       افزایش ویسکوزیته

4)                       کاهش پایداری الکتریکی

5)                       افزایش حجم گل

2-6-5) راههای مقابله با آن :

1)                       افزودن امولسیفایر نفت و مواد وزن افزا

7-5) گاز اسیدی

علائم:

1)                       افزایش خصوصیات رئولوژیکی و صافی گل

2)                        کاهش خاصیت  بازی گل

1-7-5) راههای مقابله با آن :

1)                       افزایش  وزن گل ، اگر ممکن است

2)                       افزودن آهک

3)                       درمان گل توسط دستگاه حذف سولفید هیدروژن

  8-5) ذرات جامد

علائم:

1)                       افزایش میزان جامدات گل (آنالیز ریتورت)

2)                       افزایش ویسکوزیته پلاستیکی

3)                       کاهش پایداری الکتریکی

 1-8-5) راههای مقابله با آن :

1)                       کاهش اندازه گیری  الک لرزان

2)    استفاده از دستگاه  سانتریفیوژ و دستگاه های  کنترل جامدات

3)     رقیق کردن  گل با نفت  و حفظ  چگالی  با مواد افزایه

برخی از مشکلات حفاری با گل  پایه روغنی:

9-5) هرزروی گل حفاری  در چاه با خاصیت آب دوستی

علائم:

1)                       کاهش میزان گل در مخازن

2)                        کاهش برگشتی

3)                       کاهش فشار گردش گل

4)                       هرز رفت کلی گل

1-9-5) راههای مقابله با آنها :

افزودن مواد کاهش دهنده هرزروی

10-5) تمیز سازی ناکافی حفره

علائم:

1)                       افزایش گشتاور

2)                       ناکافی بودن GS

3)                       مشاهده کنده ها روی الک لرزان

4)                       پر شدن در لوله بالا

1-10-5) راههای مقابله با آنها :

افزودن مواد ژلاتینی به گل

11-5) ناپایداری حفره چاه

علائم:

1)                       افزایش گشتاور

2)                       وجود ورقه های  شیل روی الک لرزان

3)                        وجود کنده های به هم پیوسته و بزرگ

4)                       چکش زدن پمپ

1-11-5) راههای مقابله با آنها :

1) متعادل کردن شوری فاز آبی

2) افزودن امولسیفایر

 12-5) نمک حل شدنی

علائم:

1)                       افزایش خاصیت بازی کربنات

2)                        کاهش خاصیت  بازی هیدروکسیل

3)                        افزایش خصوصیات  رئولوژیکی  و صافی گل

1-12-5) راههای مقابله با آنها :

1)                       افزودن آهک

2)                        افزودن مواد کنترل کننده هرزروی

3)                       افزودن مواد جلوگیری کننده از تجزیه باکتری

 

 

  ( 5-17تعیین رفتار رئولوژی سیال حفاری  پایه روغنی

خواص  رئولوژیکی  سیال حفاری پایه روغنی  مورد بررسی  قرار گرفته است . از مهم ترین  خواص رئولوژیکی  یک سیال ، ویسکوزیته  آن می باشد . مدل های مختلفی  برای ویسکوزیته  تقطیر  مدل بینگهام پلاستیک ، توانی ، هرشل  بالکلی یونیفاید و API  برای سیال حفاری  پایه روغنی  مورد مطالعه قرار گرفت . داده های رئولوژیکی   تجربی  با استفاده از ویسکومتر  فن 35 برای  سیال  حفاری پایه روغنی  در آزمایشگاه  گل اداره کل حفاری  مناطق نفت خیز جنوب اندازه گیری شد . مقایسه داده های  تجربی  و نتایج  حاصل از مدل های  ویسکوزیته نشان داد که  مدل API داده های تجربی  را بخوبی پیش بینی می نمایند  و این نتیجه با یافته های  سایر پژوهشگران همخوانی مناسبی دارد .

انستیتو  نفت آمریکا API سیال حفاری  را چنین معرفی  می کند : سیال حفاری ، یک  سیال در حال  چرخش درون چاه است  که تمامی  نیازهای مرتبط ا حفاری  را بر آورده می سازد   درواقع  انجام حفاری  چرخشی بدون یک سیال حفاری  مناسب غیر ممکن است . سیال حفاری  وظایف زیادی  از جمله  برای تمیز کردن   ته چاه  و انتقال  کنده های حفاری ، خنک کردن مته  و لوله های حفاری ، روان کردن مته و لوله های حفاری ، اندودکردن دیواره چاه  و جلوگیری از ریزش  آن ، کنترل فشارهای زیر زمینی ، ترخیص  شن و کنده های حفاری  روی الک  لرزان ، تحمل بخشی  از وزن  لوله های حفاری ، بحداقل  رسانیدن  ضایعات  وارد بر سازندهای  مجاور  چاه و انتقال  توان هیدرولیک  پمپ ها به مته بکار گرفته می شود . برای انجام  این وظایف ، سیال حفاری  باید خواص  رئولوژیکی   ویژه ای داشته باشد . علت استفاده از سیال  پایه  روغنی  این است که سازندهای  دارای شیل های حساس  به آب در اثر  قرار گیری در برابر آب متورم شده و باعث مشکلاتی  از جمله گیر  لوله ها می شود  که برای رفع  این مشکل  از سیال پایه روغنی  استفاده می کنیم . همچنین سیالات  پایه آبی  در مخزن باعث  ایجاد پوسته شدیدتری میشود  که با اسیدکاری  های معمولی  از بین نرفته  و خود باعث  کاهش تولید  می شود  از طرفی آب نفوذی به مخزن تروپی نسبی نفت در کاهش داده و تولید را کم می کند .

 رفتار رئولوژیکی  بیشتر سیالات حفاری غیر نیوتنی است بنابراین ویسکوزیته این مواد ثابت  نبوده و رابطه  تنش و شدت  برش در آنها  غیر خطی  است به علاوه  در صورت وجود انتقال حرارت ، ویسکوزیته تابع درجه حرارت  خواهد بود . همچنین نشان داده شده است  که فشار اثر کمی روی نقطه  تسلیم سیال حفاری دارد . میزان و نحوه  تغییرات  ویسکوزیته با درجه حرارت  به  نوع سیال  حفاری وابسته است  بطور مثال  مطالعات تجربی  حاصل از داده های  ویسکومتری  نشان داده شده است  که درجه حرارت  روی ویسکوزیته سیال حفاری  روغنی  و یا سیالات  حفاری  مصنوعی اثر  کمتری دارد . بنابراین  لازم است  این کار برای هر نوع سیال حفاری مورد استفاده بصورت اختصاصی  انجام شود .

 تعیین رابطه  مناسب ویسکوزیته  برای پیش بینی  عملکرد  سیال حفاری  ضروری است  برای این منظور  ، مشخصات  رئولوژیکی سیال حفاری  در شرایط  آزمایشگاهی اندازه گیری شده  و سپس داده های  آزمایشگاهی  ویسکوزیته  با یک مدل  مناسب  تطبیق داده می شود  در این تحقیق  رفتار رئولوژیکی سیال حفاری  پایه روغنی  در شرایط  عملیاتی گوناگونی  در آزمایشگاه  گل اداره حفاری  مناطق نفتخیز  جنوب  اندازه گیری شد  سپس  مدل های ویسکوزیته  مختلف  نظیر مدل بینگهام ، توانی،هرشل بالکلی ،یونیفاید و API برای انطباق  بر داده ها  مورد مطالعه  قرار گرفت .

  :  5-17-1کارهای تجربی

  مواد مورد استفاده : گازوئیل ،مولسیفایر  اولیه ، آهک ، مواد کنترل کننده هرزروی ، آب نمک اشباع ، کلرید کلسیم اشباع ،مولسیفایر ثانویه ، ایسکوفایر و پودر لایمستون.

 

جدول (1) نسبت گازوئیل به آب و وزن پایه روغنی

 

آزمایشA

آزمایشB

آزمایشC

آزمایشD

نسبت گازوئیل به آب

40/60

20/80

40/60

20/80

وزن گل (pcf)

64

90

64

90

جدول(2) نحوه ساخت و مقدار مواد برای آزمایش

زمان مخلوط  شدن (دقیقه)

ترکیب

آزمایشA

آزمایشB

آزمایشC

آزمایشD

-

گازوئیل

(ml)

5/187

5/181

5/187

5/181

10

مولسیفایر اولیه(ml)

5/10

5/10

5/10

5/10

10

آهک(gr)

12

8

12

8

15

FLC(gr)

13

10

13

10

20

آب نمک اشباع(ml)

140

57

-

-

20

آب اشباع شده از کلسیم کلرید(ml)

-

-

140

57

15

مولسیفایر ثانویه(ml)

5/3

5/3

5/3

5/3

15

ویسکوفایر

5/0

5/0

5/0

5/0

15

پودر سنگ آهن

-

245

-

245

 

بعد از ساخت  سیال حفاری  پایه روغنی  سپس  اینها را در چهار ظرف  مخصوص  ریخته  و حدود  چهار ساعت  در درجه  حرارت 200 درجه فارنهایت مخلوط می شود  تا تقریبا  شرایط چاه  را به خود بگیرد . سپس در  درجه حرارت 140 درجه  فارنهایت  و در سرعت های دورانی 3و6و100و200وو300و600 دور بر دقیقه  میزان تنش اندازه گیری شد .

دستگاه مورد استفاده  در این  کار ویسکومتر  فن (fann)35 بود  نتایج  این اندازه گیری  در جدول (3) ارائه شده است .

 

 

جدول (3) نتایج اندازه گیری تنش برشی برحسب میزان  برش دردوره های  مختلف با استفاده  از دستگاه   فن 35

ردیف

سرعت دورانی

شدت برشی

تنش برشی  آزمایش(A)

تنش برشی  آزمایش(B)

تنش برشی آزمایش(C)

تنش برشی آزمایش(D)

1

3

11/5

335/5

268/4

402/6

335/5

2

6

22/10

402/6

335/5

469/7

402/6

3

100

30/170

938/14

005/16

005/16

072/17

4

200

60/340

34/21

474/23

407/22

608/25

5

300

90/510

675/26

943/30

809/28

144/34

6

600

80/1021

546/40

283/52

814/44

618/57

 

  :   5-17-2تعیین مدل مناسب

مقادیر اندازه گیری شده تنش برشی بر حسب مقادیر مختلف  شدت  برش  ترسیم شده است . ملاحظه می شود که در شدت  برش های  بسیار کم (ردیف های 1و2 از جدول (3)) میزان تنش برشی ثابتی  وجود دارد  به عبارت دیگر  این نوع سیال حفاری  دارای یک تنش  تسلیم  است . بنابراین  اولین  مدل پیشنهادی  برای انطباق  بر این داده های  تجربی ، مدل دو پارامتری بینگهام است . رابطه مدل  بینگهام به صورت زیر است :

(1-5)

انطباق این معادله برای داده های تجربی انجام  شده است در این شکل ها  ملاحظه می شود  که مدل  بینگهام  از نزدیک  تمامی  نقاط عبور  می کند  اگرچه میدان خطا  در نقاط مختلف  متفاوت است  و با افزایش شدت برش  که در نزدیکی  سر مته ایجاد می شود . میزان خطا  بیشتر می شود . ممکن است  عامل ایجاد  این خطا  فرض تغییرات خطی  تنش شدت برش پس از تنش تسلیم در مدل بینگهام باشد . بنابراین از مدل توانی  با رابطه زیر استفاده می شود :

(2-5)
خواص رئولوژیکی  سیال حفاری  پایه روغنی  با استفاده از دستگاه ویسکومتر  فن 35 در شرایط  آزمایشگاه  اندازه گیری شد . برای مدل  مناسب داده های ویسکومتری  از چند مدل  رئولوژیکی  مختلف استفاده شد . نتایج آزمایشات  و محاسبات  نشان داد  که استفاده از مدل
API  نسبت  به سایر  مدل های  ویسکوزیته  از نتایج بهتری  برخوردار است  و می توان  از این مدل ها  برای تعیین  ویسکوزیته سیال حفاری  پایه روغنی استفاده نمود .در این مدل K شاخص پایداری و n  شاخص رفتار جریان است  با گرفتن لگاریتم  از طرفین این رابطه  خواهیم دانست :

(3-5)
در اینجا شیب خط و عرض از مبدا معادل تنش تسلیم در مدل بینگهام خواهد بود با استفاده از اطلاعات تجربی جدول 1 و رگراسیون خطی، مقدار
k,n برای  این نوع سیال حفاری تعیین شده و نتایج ترسیم شده است این نتایج نشان می دهد که مدل توانی انطباق کمتری با داده های تجربی دارد و میزان خطای متوسط در جدول 9 است

 

 

 

جدول (5) مقایسه داده های اندازه گیری شده و محاسبه شده با روش توانی

 

تنش برشی

تنش برشی محا سبه شده  با روش توانی

ردیف

سرعت دورانی

شدت بر شی

آزمایشA

آزمایشB

آزمایشC

آزمایشD

آزمایشA

آزمایشB

آزمایشC

آزمایشD

1

3

11/5

33/5

26/4

40/6

33/5

963/4

921/3

868/5

805/4

2

6

22/10

40/6

33/5

46/7

40/6

390/6

358/5

447/7

451/6

3

100

30/170

93/14

16

16

07/17

814/7

025/19

598/19

323/21

4

200

60/340

34/21

47/23

40/22

60/25

932/22

099/25

873/24

625/28

5

300

90/510

67/26

94/30

81/28

14/34

583/26

205/31

595/28

007/34

6

600

80/1021

54/40

28/52

81/44

61/57

223/34

640/42

293/36

654/45

 

ترکیبی از مدل بینگهام و تونی توسط هرشل بالکبی  ارائه شد آنها  رابطه سه پارامتری زیر را ارائه کردند

(4-5)

این مدل برای موادی مانند  بتن ، نوعی خمیر و سیالات حفاری  قابل استفاده است

در این مدل اگر تنش سیال کمتر از تنش تسلیم باشد  سیال ساکن می ماند اما اگر تنش سیال از تنش تسلیم بیشتر شود سیال جاری خواهد شد می توان از کمترین  شدت برش برای تعیین تنش تسلیم استفاده نمود .

(6-5)

(7-5)

جدول (6)محا سبه مقدار تنش تسلیم مدل  هرشل بالکلی  با استفاده اروابط (6و7)

ردیف

سرعت دورانی

شدت برشی

تنش برشی

آزمایشA

تنش برشی

آزمایشB

تنش برشی

آزمایشC

تنش برشی

آزمایشD

توضیح

1

3

11/5

33/5

26/4

40/6

33/5

حد اقل تنش برشی

6

600

1021

54/40

28/52

81/44

61/57

حداکثر تنش برشی

-

-

3/72

71/9

47/9

77/10

53/10

میانگین هندسی

-

-

-

61/4

55/3

75/5

68/4

تنش تسلیم

 

 

 

تنش برشی

تنش برشی محا سبه شده  با روش هرشل 

ردیف

سرعت دورانی

شدت بر شی

آزمایشA

آزمایشB

آزمایشC

آزمایشD

آزمایشA

آزمایشB

آزمایشC

آزمایشD

1

3

11/5

33/5

26/4

40/6

33/5

48/5

4/4

55/6

47/5

2

6

22/10

40/6

33/5

46/7

40/6

04/6

99/4

08/7

042/6

3

100

30/170

93/14

16

16

07/17

94/14

81/15

14/16

323/17

4

200

60/340

34/21

47/23

40/22

60/25

42/21

 

022/23

40/26

5

300

90/510

67/26

94/30

81/28

14/34

973/26

99/28

595/28

62/34

6

600

80/1021

54/40

28/52

81/44

61/57

027/41

36/44

293/36

50/56

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۴ شهریور۱۳۹۰ساعت ۳:۱۱ قبل از ظهر  توسط وحید صیدعالی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
وحیدصیدعالی متولد05/03/1368 از استان خوزستان، شهرستان ایذه و مهندس نفت گرایش حفاری و استخراج از مخازن‎ ‎می باشم.

پیوندهای روزانه
انتشارات پردازش
فروش انواع خودروهای کارکرده و صفرکیلومتر
سایتی معتبر برای انواع محاسبات و تبدیلات
مونگشت نشین بختیاری
بانک علوم دانشگاهی
فروشگاه گروه آموشی پترومن
گالری عکس های زیبا
سایت محاسبات نفتی
اوقات شرعی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته چهارم آبان ۱۳۹۴
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۴
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۴
هفته سوم فروردین ۱۳۹۴
هفته دوم فروردین ۱۳۹۴
هفته دوم دی ۱۳۹۲
هفته چهارم آبان ۱۳۹۲
هفته سوم آبان ۱۳۹۲
هفته اوّل آبان ۱۳۹۲
هفته دوم مهر ۱۳۹۲
هفته سوم مرداد ۱۳۹۲
هفته دوم مرداد ۱۳۹۲
هفته اوّل مرداد ۱۳۹۲
هفته چهارم تیر ۱۳۹۲
هفته سوم تیر ۱۳۹۲
هفته دوم تیر ۱۳۹۲
هفته اوّل تیر ۱۳۹۲
هفته چهارم خرداد ۱۳۹۲
هفته سوم خرداد ۱۳۹۲
هفته دوم خرداد ۱۳۹۲
هفته اوّل خرداد ۱۳۹۲
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۲
هفته سوم فروردین ۱۳۹۲
هفته دوم فروردین ۱۳۹۲
هفته چهارم اسفند ۱۳۹۱
هفته چهارم بهمن ۱۳۹۱
هفته سوم بهمن ۱۳۹۱
هفته دوم بهمن ۱۳۹۱
هفته چهارم دی ۱۳۹۱
هفته سوم دی ۱۳۹۱
هفته دوم دی ۱۳۹۱
هفته اوّل دی ۱۳۹۱
آرشيو
پیوندها
شبكه اطلاع رسانی نفت و انرژی
شركت ملی حفاری ایران
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شركت ملی نفت ایران
انجمن مهندسی نفت
مرکز تحقیقات نفت ایالات متحده
سیمان حفاری
مطالبی کاربردی درموردنفت
راهیان نفت
سايت تكنولوژي نفت ايران
مرجع اطلاعات حفاري
وزارت نفت
شركت پيرا حفاري ايران
وبلاگي بسيار مفيد در زمينه زمین شناسی
انجمن مهندسان نفت ايران
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM


ghalebeweb.blogfa.com

.

.

.

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

.

.